Hotelljouren

För socialsekreterare

Hotelljouren är ett tryggt och välordnat boende för dina klienter, samtidigt som vi försöker underlätta så mycket som möjligt för dig. Dagliga anteckningar ger ett bra underlag och varje vecka görs besiktningar av alla rum. Kontinuerliga avstämningar är en självklarhet och vi hör av oss i akuta situationer om någonting oroar.

Du avgör naturligtvis själv hur mycket stöd din klient behöver. Här kan du läsa mer om den service som ingår och tilläggstjänsterna som vi erbjuder.

Kort om säkerheten

• Varje boende har endast nyckelbricka till sin egen korridor, samt till de gemensamma utrymmena. Obehöriga kan inte ta sig in.
• Personal dygnet runt i Kungens Kurva.
• Personal dagtid och nattvakt nattetid i Vårberg och Hässelby Strand
• Kameror i de gemensamma lokalerna hjälper oss att agera snabbt vid behov.
• Regelbunden tillsyn, samt extra tillsyn som tilläggstjänst.
• Rumsbesiktningar sker en gång i veckan.
• Kontinuerliga avstämningar om din klient och om klienten inte använder rummet blir ni kontaktad.
• Kontinuerliga avstämningar om din klient.
• Gästerna har jourtelefonnummer till personalen för akuta situationer.
• Tydliga regler, bland annat för besök.
• Ibland föreslås några dagars testboende för att bedöma en persons lämplighet.
• Särskilda regler vid missbruksproblematik.
• Boende som missköter sig avvisas.

Träffa din klient här hos oss!
Vi har mötesrum som du och din klient gärna får boka. Om du har vägarna förbi är du så klart också välkommen på ett spontanbesök!

INFORMATION

Huvudkontor

Kungens Kurva
Dialoggatan 1, plan 7

Telefonnummer

08-600 16 66

Mejla oss

info@hotelljouren.se

Huvudkontor

Kungens Kurva
Dialoggatan 1, plan 7

Telefonnummer

08-600 16 66

Mejla oss

info@hotelljouren.se

Huvudkontor

Kungens Kurva
Dialoggatan 1, plan 7

Telefonnummer

08-600 16 66

Mejla oss

info@hotelljouren.se