Hotelljouren För boende

Boendestöd

För att kunna få vardagen att gå ihop behöver man ofta ha kunskaper kring hur man går tillväga för att utföra vissa praktiska saker. Här kan vi se att det finns behov för träning och stöd. Det kan handla om att förstå ett brev från barnens förskola till att kunna beställa tid hos doktorn.

Det är ofta saker som kan tyckas enkla men som kan vara svåra om man gör dem för första gången. Under receptionens öppettider gör vi vårt bästa för att hjälpa till och ge stöd med bland annat:
• Förstå viktiga brev och texter
• Veta hur man går tillväga när man fyller i en blankett
• Ringa viktiga samtal eller boka tid hos doktorn
• Stöd att logga in på banken och att ta ut kontoutdrag
• Söka dagisplats och skola
• Adressändring
• Anmäla aktivitetsrapportering
• Hjälp med samordning av hemtjänst då behovet finns
Bosökartjänsten
Många av våra boende behöver stöd i sökandet av en mer permanent bostadslösning. Vi brukar annordna träffar där våra boende får personlig hjälp och stöd i sitt bostadssökande. Då vi inte kan hålla möten med flera deltagare är denna tjänst tillfälligt pausad.

Aktiviteter
På grund av den rådande pandemin har vi tyvärr blivit tvungna att pausa alla aktiviteter för barn och vuxna såsom läxläsning, utflykter och temakvällar. Vi hoppas på att kunna börja med det igen när situationen är bättre.

INFORMATION

Huvudkontor

Kungens Kurva
Dialoggatan 1, plan 7

Telefonnummer

08-600 16 66

Mejla oss

info@hotelljouren.se