För socialsekreterare

För socialsekreterare

Hotelljouren är ett tryggt och välordnat boende för dina klienter, samtidigt som vi försöker underlätta så mycket som möjligt för dig. Dagliga anteckningar ger ett bra underlag och varje vecka görs besiktningar av alla rum. Kontinuerliga avstämningar är en självklarhet och vi hör av oss i akuta situationer om någonting oroar.

Du avgör naturligtvis själv hur mycket stöd din klient behöver. Här kan du läsa mer om den service som ingår och tilläggstjänsterna som vi erbjuder.

Kort om säkerheten

 • Varje boende har endast nyckelbricka till sin egen korridor, samt till de gemensamma utrymmena. Obehöriga kan inte ta sig in.
 • Personal dygnet runt i Axelsberg och Kungens Kurva.
 • Personal dagtid och Bevakningstjänst nattetid i Vårberg.
 • Personal dagtid, nattvakt lördag-söndag, övrig tid finns jourberedskap i Hässelby Strand.
 • Bakgrund och erfarenhet styr var vi placerar din klient. Alla ska känna sig trygga.
 • Kameror i de gemensamma lokalerna hjälper oss att agera snabbt vid behov.
 • Regelbunden tillsyn, samt extra tillsyn som tilläggstjänst.
 • Rumsbesiktningar en gång i veckan.
 • Kontinuerliga avstämningar om din klient.
 • Gästerna har jourtelefonnummer till personalen för akuta situationer.
 • Tydliga regler, bland annat för besök.
 • Ibland föreslås några dagars testboende för att bedöma en persons lämplighet.
 • Särskilda regler vid missbruksproblematik.
 • Boende som missköter sig avvisas.

Träffa din klient här hos oss! Vi har mötesrum som du och din klient gärna får boka. Om du har vägarna förbi är du så klart också välkommen på ett spontanbesök!

hotelljouren1 hotelljouren-3hotelljouren hotelljouren-2

Material på denna webbplats får inte användas utan tillstånd från Hotelljouren