Bosökartjänst

 

Bosökartjänst

Många av våra gäster behöver stöd i sökandet av en mer permanent bostadslösning. Vi individanpassar och utformar tjänsten utifrån gästens tidigare kunskaper och lägger upp en plan som vi följer tillsammans med målet att gästen ska få en egen bostad.

Deltagarna får:

  • - hjälp individuellt eller gruppvis.
  • - information om olika hyresvärdar och hemsidor som finns för att söka boende.
  • - hjälp att fylla i blanketter och formulär.
  • - veta vilka krav olika hyresvärdar har.
  • - veta hur man går till väga när man söker andrahandsboende.
  • - öva på att hantera datorn (när datorvana saknas) för att sedan kunna söka bosdad på egen hand.
  • - hjälp att skapa en boendeprofil/boendeCV
  • - stöd och övning i vad som händer på en bostadsvisning och vid bostadsintervjuer (ibland tränar vi genom rollspel)
 

Material på denna webbplats får inte användas utan tillstånd från Hotelljouren