Boendestöd

Boendestöd

Ett boende hos Hotelljouren inkluderar stöd med de basala delarna som bostadssökning och att exempelvis ringa och boka tid hos doktorn.

Boendestödsinsatsen kan bland annat bestå av:

  • Hjälp att organisera och strukturera veckan
  • Stöd och hjälp med att planera inköp och ärenden
  • Stöd med att komma igång med hushållsgöromål
  • Hjälp vid myndighetskontakter
  • Social samvaro och tillsyn
  • Stöd vid ekonomihantering
  • Stöd och hjälp med att komma igång med aktiviteter

Material på denna webbplats får inte användas utan tillstånd från Hotelljouren